top of page

VÄLKOMMEN TILL KURSEN!

Superchildren 1.png
Mattemästarna NY NY 1.png

Välkommen till vår digital kurs i pedagogiken för matematik som vi har valt att kalla Jonathans Pedagogik(?)!

Kursen består av:

  • filmer

  • texter

  • övningar

För att se filmerna, se till att ni har ljud via högtalare eller hörlurar. Ni kan se filmer och övningarna i helskärm genom att klicka på symbolen för helskärm.

INLEDNING

Välkomna till kursen i hur vi undervisar i matematik, baserad på världens mest framgångsrika pedagogik!

 

Det här ska bli så roligt, givande och framför allt, värdefullt att göra!

 

Jag är inte matematiker. Jag är lingvist.

 

Jag tillhör den enorma gruppen människor som inte förstod relevansen med matematiken i grundskolan. Språket däremot var uppenbart relevant. 

Jag hade det lätt med matematiken, det var inte problemet. Men i mitt omogna och omedvetna sinne lyckades jag aldrig koppla matematikens användande till min egen verklighet. Det var helt enkelt alldeles för abstrakt.

 

I hela mitt liv har jag bott, levt och arbetat i andra länder. Jag drev en språkskola i Mexico i 11 år där jag predikade Vygotskijs teorier om vikten av språket samt Chomskys teorier om den universella grammatiken och att man inte lär sig ett språk genom regler och grammatik.

 

1997 flyttade jag till Sverige och blev ansvarig för att etablera färgspråket NCS – Natural Colour System, eller vetenskapen om färgkommunikation i världen.

 

Idag anses jag vara en ledande expert i färgkunskap i världen där jag håller mina kurser om vikten att förstå balansen mellan det intuitiva och det rationella. Det rationella bekräftar det intuitiva. Därför behöver vi kunskap.

 

År 2014 arbetade jag med olika projekt i Singapore.

 

Genom mina kollegor fick jag äran att lära känna Dr. Sing Kong Lee, en av grundarna till pedagogiken från Singapore. Dr. Lee var Botanist och brann för didaktiken. Han hade en enorm personlighet och var visionär. Han menade att för att lyckas med resultaten i skolan som Singapore, måste man se till att alla lärare och skolor i landet arbetar på samma sätt. 

 

Det var alltid fascinerande att lyssna på Dr Lee. 

 

Dr. Lee gick tyvärr bort 2017. Världen förlorade då en av de stora visionärerna i hur vi bör bedriva undervisning i våra skolor.

 

Men matematik? Hur intressant är det egentligen?

 

Det var en av Singapores fantastiska matematiklärare, Wendy, som öppnade mina ögon. 

”I Singapore anses en matematiklärare även vara språklärare.

” Varför då, undrade jag?

”Jo, matematiken är problemlösning och utan språket kan du inte lösa problem.”

 

Det tände ett intresse i mig som bara växte och växte tills helt plötsligt allt var kristallklart; matematiken och språket hör ihop. Allting handlar om att lösa problem och matematiken och språket är verktygen.

 

Om vi lyckas få våra barn att känna relevansen i matematiken med hjälp av språkets förmågor så skapas en tillfredsställelse, en strävan att vilja lära sig, samt en möjlighet till ta till sig en mycket mer avancerad matematik

 

Nu påbörjade vi ambitionen att hjälpa till med att skapa våra framtida Mattemästare.

 

Efter många års utbildning i Singapore och fantastiska samarbeten med många experter från hela världen, så skapar vi nu denna kurs baserat på alla insikter och konklusioner för denna mycket framgångsrika pedagogik.

 

Kursen ni har framför er är INTE kopplad till ett särskilt läromedel. Min förhoppning är att den ska ge er en unik kunskap i hur vi kan göra våra barn till verkliga Mattemästare, oavsett vilket läromedel ni använder.

Den här kursen är en introduktion till pedagogiken. Kursen kommer att ge er tillräcklig kunskap för att påbörja ert värdefulla arbete och implementera detta nya sätt att undervisa i matematik.

 

I de övriga kurserna fördjupar ni er kunskap och kommer att kunna öva betydligt mer på de olika delarna.

 

Glöm inte Vårdnadshavarna! Det är mycket viktigt att även de lär sig och deltar i detta nya förhållningssätt. Därför har vi även en kurs för Vårdnadshavare!

 

För er som använder läromedlet Mattemästarna, finns en kurs där ni lär er hur ni använder pedagogikens olika steg tillsammans med böckerna. De är uppbyggda för att stötta denna pedagogik.

 

Livet handlar om att lösa problem.

 

Matematiken är grunden till att göra våra liv enklare och mer drägliga. Matematiken kan aldrig reduceras till att endast bli abstrakta ekvationer, oavsett om vi använder färger, saker, djur eller gulliga saker för att exemplifiera talen. Det krävs ett sammanhang.

 

Finns en härligare känsla än när vi lyckas lösa vardagens problem? Det är tillfredsställande och gör oss lyckligare, mer harmoniska och nyfikna på livets gåtor! 

 

Att lösa problem är en intellektuell process. Vi måste förstå problemet, identifiera nycklarna som vi ska fokusera på, bestämma sättet vi ska ta oss an problemet, sedan lösa problemet och kontrollera att verkligen är löst på rätt sätt. Så fungerar det.

 

För att lyckas måste vi även behärska språket. Så ju mer vi övar på att lösa problem desto bättre blir vi att hantera språket; att läsa, förstå, argumentera, analysera och konkludera.

 

Vanligtvis finner själva modeller eller sätt att lösa våra problem på och som vi känner oss trygga med. Förhoppningsvis upptäcker vi med tiden andra och kanske bättre sätt att ta sig an problemen. 

 

Detta handlar om oss alla och i alla åldrar. Barnen är inga undantag. De är framtidens problemlösare som ska se till att vår värld fungerar.

 

Matematik är verktyget för problemlösning. Vi ska hjälpa våra barn att bli problemlösare genom matematiken.

 

Detta är kärnan i vad Mattemästarna handlar om och vad världens mest framgångsrika skolor handlar om.

 

Denna kurs handlar om hur vi börjar från början att hjälpa våra barn att bli världens bästa problemlösare.

Nu har ni sett ett exempel!

Här kommer kursinnehållet:

Bild4
Bild4

press to zoom
Bild5
Bild5

press to zoom
Bild9
Bild9

press to zoom
Bild4
Bild4

press to zoom
1/6

Nu vet ni vad kursen innehåller! I menyn högst upp på högra sidan kan ni gå direkt till de olika delarna.

Vi har valt att kalla denna pedagogik för Jonathans Pedagogik! Det vill vi gärna förklara för er varför?

Här kommer nu förklaringen till vad Jonathans Pedagogik är:

Bild3
Bild3

press to zoom
Bild12
Bild12

press to zoom
Bild19
Bild19

press to zoom
Bild3
Bild3

press to zoom
1/9

Måsen – Berättelsen om Jonathan Livingston Seagull av Richard Bach

Måsen Jonathan hade en passion. Passionen var att flyga snabbt och graciöst, som örnarna. Ingen annan mås trodde det var möjligt och kunde eller ville inte hjälpa honom. 

 

Detta fick honom att själv experimentera, observera och dra egna slutsatser. 

 

Jonathan ville veta och förstå. 

 

Det var viktigare än att vara som de andra. 

 

Jonathan lyckas till slut och blir lycklig! Konklusionen är att lyckan kommer från njutningen av att utforska sina egna gränser. 

 

Jonathan hade nu lärt sig mycket genom sitt egna utforskande.

Till slut träffade Jonathan andra måsar som hade lärt sig bemästra flygandet och som blev hans mästare. Genom deras stöd och vägledning lärde sig Jonathan till slut bemästra varje del i sitt flygande. Han nådde en övergripande förståelse och känsla över hur man bemästrar konsten att flyga!

 

Berättelsen om Fiskmåsen Jonathan Livingston är en fantastisk berättelse om det naturliga och det mest effektiva och meningsfulla lärandet. 

Fiskmåsen Jonathans berättelse ska genomsyra vår kommande berättelse om ambitionen att kunna BEMÄSTRA matematiken, precis som Jonathan lärde sig att BEMÄSTRA flygandet.

 

Att BEMÄSTRA matematiken innebär att man har en övergripande förståelse, känsla över hur man löser varje problem med hjälp av matematiken. Man har nått en Metakognition.

 

För att kunna nå Metakognition krävs det att vi vänjer oss vid att själva utforska, experimentera med olika lösningssätt och konkludera, med andra ord; Heuristiken. Ibland blir det fel och då är sjävanalysen viktig så vi lär oss av våra fel. Vi ska vara stolta över att vi försöker! 

 

För att nå en verklig Metakognition bör lärarens roll vara mycket som Mästare och eleven en lärling, som ska själv utforska, experimentera och konkludera. Mästarens roll är att vägleda så Lärlingen kommer till egna insikter.

 

Nu till det viktigaste! Med denna kurs ska ni nå er egna Metakognition först. Ni når detta genom att öva, öva och öva… Heuristiken!

Bild21
Bild21

press to zoom
Bild24
Bild24

press to zoom
Bild25
Bild25

press to zoom
Bild21
Bild21

press to zoom
1/5

Nästa steg: Forskningen

bottom of page